Disclaimer

ZET solutions b.v. verklaart dat de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Desondanks kan ZET solutions b.v. op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie op deze website. Zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelen en/of beslissingen die zijn gebaseerd op de informatie op deze site.