Voldoet Z factuur aan alle fiscale eisen?

Ja, Z factuur voldoen aan alle fiscale eisen. De belangrijkste eis die de Belastingdienst stelt is dat de factuur authentiek en integer is. Met authentiek wordt bedoeld dat de afnemer er zeker van moet kunnen zijn dat de factuur werkelijk van de leverancier afkomstig is. Met integer wordt bedoeld dat leverancier en afnemer er zeker van kunnen zijn dat de factuur niet is veranderd.

Z factuur borgt de authenticiteit en de integriteit door de factuur te voorzien van een geavanceerde digitale handtekening. De Z factuur dienstverlening is door de Belastingdienst ge-audit en vervolgens gecertificeerd.