Verzenden met Z factuur

Maatwerk- en Licentiekoppelingen
Het is mogelijk om uw facturatiepakket eenvoudig te koppelen aan Z factuur. Voor bedrijven die meer dan 20.000 facturen op jaarbasis verzenden, wordt een maatwerkoplossing aangeboden om de facturen via Z factuur aan te kunnen bieden.

Ook voor verzenders die minder grote hoeveelheden facturen versturen, biedt Z factuur de mogelijkheid om facturen te verzenden via het verzendersloket van Z factuur. Hiervoor ontwikkelt Z factuur in samenwerking met haar softwarepartners standaard softwarekoppelingen. De verzender kan eenvoudig  elektronische en als men wil ook papieren facturen versturen naar haar leden / klanten. 

Wilt u weten welke softwarebedrijven aangesloten zijn op Z factuur, klik hier op de rubriek Softwarepartners.


Digitale en papieren facturatie
U heeft bij aansluiting 2 mogelijkheden waaruit u kunt kiezen.

  1. U verstuurt alleen die facturen elektronisch aan die klanten/ leden  die gebruik maken van het gratis Z factuur ontvangstabonnement.
  2. U verstuurt alle facturen elektronisch naar Z factuur. Z factuur filtert die facturen uit die elektronisch verstuurd kunnen worden. De overige facturen worden door de Printing Partner van Z factuur (Rotaform te Lelystad) per post verstuurd.