Facturen verzenden met Z factuur

Waarom digitaal verzenden met Z factuur?
Er bestaan al veel individuele initiatieven op het gebied van het digitaal aanbieden van facturen. Meestel is dit geen succes en worden de facturen ook nog per post verstuurd. Ondernemers vinden het te veel moeite om met verschillende wachtwoorden naar verschillende websites te gaan voor een digitale factuur, die ze vervolgens toch nog moeten printen. Deze versnipperde aanpak leidt niet tot brede acceptatie onder de ondernemers en daadoor niet tot kostenreductie voor de leverancier.

Digitaal verzenden is goedkoper
Het digitaal versturen van facturen is goedkoper dan het versturen van de factuur per post.

Z factuur biedt een totaaloplossing voor de ontvanger en verzender
Een massale adoptie van digitale facturering heeft pas kans van slagen als er een totaaloplossing aan de ontvangende kant wordt geïntroduceerd. Z factuur is gebouwd om die totaaloplossing te zijn. Uitgangspunt is dat de ondernemer in één loket eenvoudig al zijn facturen elektronisch kan ontvangen. Voor de ondernemer betekent dit gemak en lastenverlichting.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden die digitaal factureren via Z factuur voor uw bedrijf biedt? Neem contact met ons op.